يوگا زندگى من است

انعطاف و قدرت بدن

يوگا زندگى من است

از مصطفى الياسيان

من افسانه (فرشته)لطفی ، سالها پیش بطرز جالبی به سمت یوگا کشیده شدم.
یوگا زندگیم را کاملا تغییر داد ، طوری که تاکنون باارزش ترین انتخابم بوده و هست.
هنریوگا تعاریف متفاوتی دارد ، هرکسی بنا به تجربه شخصی و بهره ای که ازاین علم ، هنر وفلسفه برده ، آنرا توصیف و تعریف میکند.
برای من یادآور این شعراست:
ز نیرو بود مرد را راستی
زسستی کژی آید و کاستی
با یوگا قدرت بدن افزوده شده و انعطاف جسم و ذهن بطور چشمگیری بالا میرود .
حرکات ورزشی یوگا ، در نرم و آرام شدن مفاصل ، درست قرار گرفتن اسکلت و تمام استخوانها ، تقویت عضلات تاثیر قابل توجهی دارد .واین هنوز در کنار تاثیر شگرفی که بر فکروذهن میگذارد ناچیز به نظر میرسد.
یوگا ، آشتی من با من است.
هرکسی میتواند ازاین روش برای آشنایی با جسم و جان خود بهره بگیرد.
بایوگادرمی یابیم که هرفرد ، معجزه ایست بی نظیر ، افراد یک شکل نیستند ، لازم نیست درحال مقایسه باهم باشیم ، همه ما نمونه ایم ، بدون تکرار و تکثیر.
مهربانی و هماهنگی با هستی ، ازحدشعارفراتررفته و در وجود مان آمیخته میشود.
مهمترین هدیه یوگا ، میتواند بالا رفتن حس پذیرش باشد ، ما می پذیریم هرچیزی را همانطور که هست ، ما میپذیریم افراد را با هر شخصیتی که دارند .
حس اعتماد به نفس ، دوست داشتن خود و قدرتی که خواهیم داشت ، به ما توان عوض کردن هرپدیده قابل تغییر را میدهد.
بارها مسیر زندگی خودرا عوض میکنیم ،بدون حس ترس از اشتباه کردن ، میپذیریم که انسان موجود ممکن الخطاییست ، خطا میکنیم و مسیر درست را انتخاب میکنیم ، بدون واهمه از مورد انتقاد و تفسیر دیگران قرار گرفتن.
خواب راحت و بدون دغدغه را در هر شرایطی تجربه میکنیم ، فرمانروای جسم و جان خود خواهیم شد، کنترل کننده ذهن و روان خواهیم بود و از هیچ طوفانی نمی هراسیم.
برای ارتباط با حرکات یوگا (آسانا) هیچ تجربه ای بهتراز زبان مادری نیست.
این امکان امروزه مهیا شده که بازبان شیرین فارسی ، در شهر توبینگن کلاس های یوگا دایر شود.
بنابه گفته ای ، یوگا همگانی ترین ورزش است ، بدون در نظر گرفتن جنسیت ، سن و شرایط جسمانی .
از اولین روزهای بوجود آمدن جنین ، با یوگای بارداری تا درنهایت کهنسالی ،میتوان توان و انعطاف بدنی را تغییر داد.
زمانیکه من یوگارا شروع کردم ، حدود چهل سال داشتم ، و چندسال بعد در مسابقات یوگای کشوری (درایران)درگروه بالای چهل سال و پیشکسوتان شرکت کردم و در دو رشته قهرمانی و هنری یوگا مقام آوردم .
همزمان در دوره های مربی گری انجمن یوگا ایران شرکت کردم و مدرک مربی گری خودرا گرفتم ،واین آغازی بود برای آشنایی بااقیانوس بی انتهای هنروفلسفه یوگا.
آموزش يوگا به زبان فارسى جمعه ها از ساعت ١٧ الى ١٩ آدرس :
Loretto Platz, Gölzstraße 17, 72072 Tübingen

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner