توجه برای بسته های کالاهای تقلبی

در صورتیکه شما از اقرب خود بسته های تقلبی را مارک جعلی را دریافت میکنید این کار به اساس قانون گمرکی و تجارت خلاف بوده و نیز حق محفوظ آن پا مال میشود و در این صورت شخص

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner