آیا اگر به رسميت شناخته شويد مجبور

نه ، این طور نیست.اگر به عنوان پناهنده شناخته شوید، مرکز کار از ماه بعد مسئولیت پشتیبانی مالی شما را بر عهده خواهد داشت.این معنای بی شک است که حمایت مالی بدون عملکرد تضمین می کند، وقفه ادامه می یابد.اين تضمين كننده خدمات كامل است,به اين معنى ,كه حمايت مالى بدون وقفه ادامه دارد.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner