زبان کلید است

ادغام

زبان کلید است

از :اوته

نعیم نظری پناهندگی را از روی تجربه میداند که  پناهندگی چیست.در سال ۱۹۸۴،زمانی که دو سال داشت  با خانواده اش از افغانستان به ایران فرار کرد.

در وطن گروه حمایت شده از سوی شوروی و حکومت تحت حمایت ایالات متحده با یکدیگر میجنگیدند.

نظری مشکلی با مدرسه در ایران نداشت و دبیرستان را با موفقیت گذراند .اما پناهندگان در آنجا مجاز به تحصیل در دانشگاه نبودند،اما او واقعاه این را میخواست.بنابراین برای ادامه تحصیل به افغانستان برگشت و‌ برای تحصیل کار در ایران را رها کرد.در سال ۲۰۰۷ او شروع به رشته آلمان شناسی در دانشگاه هرات کرد .این تصمیم زندگی آینده اش را تحت تاثیر قرار داد.نظری مدرک کارشناسی را در هرات به دست آورد و به مدت مدید به عنوان استاد دانشگاه کار کرد.

او می خواست که مدرک کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد.اما سرویس خدماتی علمی آلمان (DAAD) به ارتقاء دانشگاه پایان داد.نظری مجبور به تغییر شد و به عنوان مترجم با انجمن بین‌المللی آلمان همکاری کرد .این خطرناک بود،نیروهای به اصطلاح محلی نیروهای خارجی را تهدید می کردند.خانواده دوباره کشور را ترک کرد.

نظری در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک دانشجو به آلمان بازگشت .او قبلاً کشور را از دو سفر ، تجاری برای (GIZ) و اقامت یک ماهه به عنوان بورس تحصیلی در اسن شناخته بود.

تحصیل در زاربرکن برای او آسان بود.اما او نتوانست شغلی پیدا کند.با این وجود او برای تحصیلات فوق حرفه ای به کمک های بیشتر نیاز داشت.نظری به این ترتیب برای GIZ کار کرد.او سه کتاب برای آموزش حرفه ای ترجمه کرد، GIZآنها را بین تمام مدارس حرفه ای افغانستان توزیع کرد.

نظری همچنین از سال ۲۰۱۵ داوطلبانه برای کمک به  پناهندگان مشارکت داشته است ،مهارتهای زبان او در تقاضاها همچنین مشاغل بود.در ابتدا او در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان مترجم بود سپس به آژانس اشتغال در مونتابار رفت و از تابستان سال ۲۰۱۸ او به عنوان مدیر یکی از بخش‌های مربوط به پناهنده در لندراتس آمت توبینگن مشغول به کار شد.

پدر ۳۶ ساله دختر کوچک (نظری) در طول ساعات  در تالار شهرداری و یا هنگام رفتن به خانه ،به پناهندگان میپردازد تا در مورد مسائل مالی و مربوط به بوروکراسی زندگی صحبت کند.

آیا این نامه از مرکز شغل است ،برنامه های کاربردی برای مزایای نقدی یا مشکلات مسکن،جستجوی شغل و چگونگی دست یابی به آنها به عنوان یک مدیر ادغام با پناهندگان صحبت می کند ،او همچنین از تجربه های خود به آنها می گوید.به عنوان یک دانشجو رشته آلمان شناسی,نظری مشکلی با زبان آلمانی ندارد.در زندگی کاری او‌مکرراً اهمیت زبان برای ادغام را تجربه کرده است،نظری آن را به عنوان پیچ وتاب می بیند.او فکر می‌کند که برای هر پناهجو یک دوره یکپارچکی سازی با ۲۰ساعت آموزش زبان در هفته،صرف نظر از وضعیت پرونده پناهندگی ،ایده خوبی خواهد بود.سردبیران تونیوز همچنین از مهارت وتخصص زبان نظری در جلسات هفتگی بهره میبرند.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner