یک نهاد عبارت از چه است

یک نهاد یک گروپ از مردم میباشد که آنها شوق وعلاقه مندی یا هدف مشابه داشته و به طور منظم با هم …

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner