پاپ شهری از اشتوتگارت

هنرمندان

پاپ شهری از اشتوتگارت

از پنلوپه هوت

سر و قلب- اینها چیل هان،دون یاهین،راجر راجر و ریان هستند. گروه موسیقی از اشتوتگارت پاپ،هیپ هاپ و رپ شهری آلمانی را می سازد.در 4ALL جشن بین المللی در اپل هاوس توبینگن ترانه های آلبوم موسیقی شان را به نام موکه و مرگ نواختن. اینبار آواز هماهنگ ترکیبی با ضرب به یاد ماندنی اینبار رپ با صوت (بلند گو) یا گیتار برقی شنیده می شود.دقیقا این ترکیب بی همتا گروه را برجسته کرده است. این گروه در سال ۲۰۱۳ با جلودار و ترانه سرا چیل هان و گیتارنواز دون یاهین شروع کرد. هردو یک دیگر را از زمان مدرسه می شناسند و باهم این گروه را ساختند. اسم گروه سر و قلب برای هردو هست. در حالی که چیل هان سرگروه هست و ترانه ها را می سراید. دون یاهین قلب است، روحی که به گروه حس میبخشد. کمی بعد راجر راجر بادرام و ریان بابم شروع کردن.

در اولین نگاه متوجه میشویم، که این پسر ها خودشان را خوب میشناسند این را از روی موسیقی شان هم متوجه میشویم. آنها هماهنگ م مطمئن وارد صحنه میشوند. این اجرای مشترک کاملا طبیعی تاثیر میگذارد. گروه سر و قلب می تواند با ترانه هایش با مردم در تمامی موقعیت های زندگی صحبت میکند. در هر موضوعی برای همه حرفی برای گفتن دارد در مورد موضوع هایی که هرکس با‌ آن مشغول است.مثل آزادی، جستجو برای پیدا کردن جایگاه شخصی در زندگی چالش های درونی و جستجو برای پیدا کردن عشق بزرگ این موضوعات را گروه سر و قلب با روح و درک از هر لحاظ در نظر گرفتند. زیرا به سوال های بزرگ زندگی جواب دادن راحت نیست.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner