چیلی و‌مغلوبا

رویداد پخت و پز

چیلی و‌مغلوبا

از سیلفیا هادن

ساعت ۳ بعداز ظهر شنبه است.این یک آشپزی بین فرهنگها برای دیدار بزرگسالان ،اشتراک گذاری ،والبته آغاز به خوردن است.جعبه های زیادی با مواد غذایی می رسند .اولین شیفت از مراسم پخت و پز :کارل ،جکی ولولیتا از مجمع خانگی (Lu 15 (Ludwigstraße و سیلویا از تونیوز هستند.و تا آخر شب خستگی ناپذیر ،تکه تکه ،رنده ، آشپزی ‌ تزیین و مرتب می‌کنند .هوموس را به روی نان می‌مالند وگوجه ،خیار ‌فلفل تازه وبرگهای کاهو به روی آن قرار می‌دهند بدین ترتیب اولین غذا آماده است .چیلی بدون گوشت با عطر خودش به عنوان دومین غذا به روی میز می آید .احمد در شیفت بعدی آشپز خانه یک غذای عربی به اسم مغلوبا با نخودفرنگی ،ذرت و ادویه های فراوان آماده می‌کند .ساندرو و ماکس از LU15 با هم شنیسل کرفس و غذاهای با سیب زمینی درست می‌کنند .و روی این تمرکز می‌کنند بین این همه کار قابلمه ها حتما شسته و آبکشی شوند .ما یک تیم خیلی خوب هستیم ،ما خیلی سریع با هم جور شدیم.

ساعت یک ربع بعد از ۱۲ آشپز و‌نویسنده ای که از تونیوز آمده بود از آشپز خانه خداحافظی می کند وبا یک نان شیرینی که از گردو تهیه شده عرق کرده ،خسته وبا لبخند به سمت خانه اش راه میفتد .

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner