جشنواره فیلمهای عربی

فرهنگ

جشنواره فیلمهای عربی (فیلمهایی که واقعیت را نشان می دهد)

از دفتر تحریریه

جشنواره فیلمهای عربی فعالیتی بسیار زیبا و جالب است که هر سال در توبینگن بر گزار می شود.

هدف این فعالیت این است که مقبولیت و اطلاعات پخش می شود در ضمن این که موضوعات معاصر مورد بحث قرار می گیرد، چون که فیلم می تواند وسیله تبادل اطلاعات باشد که توسط آن افراد می توانند با فرهنگها و روشهای زندگی متعدد و متنوع آشنا شوند.

در آخر هفته چند ویرایشگر از دفتر تحریریه تونیوز توسط گروهی از جشنواره فیلمهای عربی دعوت شده اند. کار آنها این بود که برای جشنواره یک فیلم انتخاب کنند. در وهله نخست بسیار خوشحال و به هیجان آمده بودند.

منتها این خوشحالی به سرعت از بین رفت چون در آن روز مثل اغلب فیلمها غالبا در مورد اوضاع سیاسی فعلی و بحرانهای جهان عربی بود. افراد زیادی از کشورهای عربی با این موضوعات به صورت مستقیم روبرو بودند و تجربه های خود را داشتند و به همین دلیل نمی خواستند دوباره یادآوری شود.

به این دلیل ویرایشگران تونیوز عذرخواهی کردند و به جای آن در یک کافه در فضای مثبت خود را سرگرم کردند.

طبیعتا برای افراد زیادی جالب و مهم است که در آن کشورها چه اتفاقی در حال رخ دادن است، مخصوصا برای آنها که دور از چنان پیش آمدهایی زندگی می کنند. ولی نباید فراموش کرد که فیلم در عین حال وسیله سرگرمی است.انسان به سینما می رود تا اوقات خوشی را بگذراند.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner