حالت جمع لغات در زبان عربی

زبان

حالت جمع لغات در زبان عربی

از فراس طرايفى

 

کسی که زبان آلمانی یاد می گیرد با سختی ها و ویژگی های این زبان آشنا‌ست و البته این ویژگی ها در هر زبانی وجود دارد. برای هر کسی که زبان مادری اش هم پیچیده هست وسختی های خودش را دارد به عنوان مثال جمع بستن در زبان عربی جمع بستن در زبان آلمانی آسان هست ولی در زبان عربی به اشکال گوناگون وجود دارد که باید آن را یاد گرفت. جمع بستن در بعضی اسامی راحت است و با اضافه کردن یا تغییر بعضی حروف تشکیل می شود. در اینجا با دو نوع آن آشنا می‌شویم یکی معمولی و دیگری به حالت شکسته.در نوع ساده و معمولی چیزی تغییر نمی کند فقط در حالت مذکر پسوند آن (اونا) ویا(اینا) می گیرد مثل الکاتب (نویسنده ) که با اضافه کردن (ون) به الکاتبون(نویسندگان) در حالت مونث در ابتدا پسوند (آه) جدا شده و(آت) می گیرد.به طور مثال کاتباه (نویسنده خانم) و کاتبات (نویسندگان  خانم ).نوع دیگر جمع بستن در زبان عربی در این نوع  از جمع یا حروف های اضافه می شود و یا تقریبا کلمه تغییر می‌کند مثل المکتب (دفترکارو المکاتیب    (دفترهای کاری ) الفاایده (ویژگی خوب ) و الفاوا       (ویژگی های خوب ) الانسان (انسان) الناس (انسان ها) و برای کسی که این زبان مادری اوست کاملا و طبیعتا با این ویژگی ها آشناست و برایش مشکل نیست اما برای دیگران سخت و دشوار است و باید یاد گرفت چون هیچ قانونی برایش وجود ندارد و باید حفظ کرد و هر زبانی در دنیا دشواریها و قانون یادگیری خاصی دارد.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner