دين در ايران،اجبار يا انتخاب!

دين در ايران،اجبار يا انتخاب!

در گذشته زمانى كه حكومت شاهنشاهى اداره امور كشور ايران را به عهده داشت ايران كشورى قدرتمند و آزاد در دنيا بود.در آن زمان تمام مردم با هر دين و عقيده و نژادى، باحجاب و بدون حجاب،مسيحى،شيعه،سنى،زرتشتى،يهودى،بهائى و حتى افراد بى دين با صلح و دوستى و بدون هيچ مشكلى در كنار يكديگر زندگى مى كردند.اما حدود ٤٠ سال پيش فردى به نام (آيت الله خمينى) با دروغ و فريب ملت ايران و كشورهاى دنيا قدرت اداره كشور ايران را به دست گرفت.خمينى اعتقاد داشت شاه فرد فاسدى است و كشور ايران بايد بر اساس قوانين اسلامى اداره شود و البته هر كس با هر عقيده و مذهبى حق دارد آزادانه در ايران زندگى كند.اما به محض اينكه خمينى قدرت را به دست گرفت ناگهان همه چيز خلاف وعده هايى شد كه او به مردم داده بود.به دستور خمينى )صادق خلخالى) رياست دادگاه انقلاب اسلامى را به عهده گرفت.خلخالى با دستور خمينى حكم اعدام و تيرباران هزاران نفر از مسئولين و سران حكومت پهلوى و مخالفين نظام جمهورى اسلامى و اعضاى گروهك هاى مختلف سياسى و مذهبى مانند: مجاهدين خلق و بهائيان را صادر و اجرا كرد.بيشترين آمار اين اعدامها مربوط مى شود به ماههاى مرداد و شهريور سال ١٣٦٧ خورشيدى(Juli&August,1988).

اين افراد به شكل مخفيانه اعدام و در گورهاى دسته جمعى در مكانى نامشخص دفن شدند.حجاب براى زنان اجبارى شد و اگر كسى بدون حجاب به خيابان مى آمد بازداشت مى شد و يا مورد حمله افراد طرفدار خمينى قرار مى گرفت.متأسفانه موضوع حجاب اجبارى امروزه نيز مشكل بسيارى از زنان و دختران كشور ايران است و تعداد زيادى از مخالفين حجاب اجبارى در ايران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند.زنان و دختران زيادى توسط افراد طرفدار حكومت خامنه اى به جرم بدحجابى مورد اسيدپاشى قرار گرفته اند.درب كليساها بسته شد و افراد مسيحى واقليتهاى مذهبى مورد اذيت و آزار قرار گرفتند،بهائيان بسيار زيادى بازداشت و اعدام شدند،مغازه آنها مصادره شد و اجازه هر گونه فعاليتى از آنها گرفته شد.بعد از مرگ خمينى رهبرى ايران به على خامنه اى واگذار شد كه البته او هم مانند خمينى فردى ديكتاتور و جلاد است كه در سالهاى اخير جوان هاى زيادى به دستور او كشته شده اند و همچنان بيش از پيش فشار به بهائيان ادامه دارد.آيين بهايى بزرگترين اقليت دينى در ايران است كه از ٤٠ سال پيش تا بحال حكومت ايران آن را به رسميت نمى شناسد.بهائيت دينى است كه حسين على نورى ملقب به بهاءالله در قرن نوزدهم در ايران بنيان گذاشت.بهائيان معتقدند كه حضرت بهاءالله جديدترين فرستاده الهى بعداز پيامبران پيشين همچون ابراهيم،موسى،بودا،زردشت،مسيح و محمد است.بهاءالله در سال ١٨٦٣ اين دين جديد را اظهار كرد و تخمين زده شده است كه تا امروز بيش از ٨ ميليون نفر در دنيا به اين دين پيوسته اند.جالب است بدانيد با اينكه اين دين شمار كمتر از ٠.٠٢ جمعيت دنياست ولى از نظر پراكندگى در كشورهاى مختلف بعداز دين مسيحيت دومين دين جهان شمرده مى شود.بهائيان به خداى يگانه اعتقاد دارند كه خالق همه چيز است .آنها معتقدند اين پيامبران هستند كه از طريق وحى با خداوند ارتباط برقرار مى كنند و خداوند هر از چندگاهى با استفاده از فرستادگان خودش كه در ديانت بهائى به آنها مظاهر ظهور مى گويند با انسان ها ارتباط بر قرار مى كنند.بهائيان اعتقاد دارند كه تمام مردم دنيا با هر دين و مذهبى بايد آزادانه و با صلح و دوستى در كنار هم زندگى كنند و به هم عشق بورزند،يكى از شعارهاى مهم بهائيان وحدت عالم انسانى است و اينكه معتقدند هيچ دينى برتر و بهتر از دين ديگر نيست.به اعتقاد بهائيان تمام انسانهاى دنيا اعضاى يك خانواده هستند.بهائيان مخالف هر گونه تعصب و اجبار در انتخاب دين هستند و معتقدند كه تمام افراد بايد دنيا را با چشم خود ببينند نه از نگاه و نظر ديگران.انسان از توانايى تشخيص حقيقت و فرق خوب از بد برخوردار است و هر فرد در نحوه انتخاب دين و اعتقاد خود بايد آزاد باشد.يكى ديگر از اعتقادات بهائيان برابرى زن و مرد است و حضرت بهاءالله در آثار خود بيان كرده است كه نزد خدا زن و مرد برابر هستند و هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارد و همه مردان و زنان مى توانند به يك اندازه در عرصه هاى مختلف جامعه شركت كنند.همچنين بهائيان محلى به نام مشرق الاذكار(به معنى محل برخاستن ذكر الهى)براى عبادت دارند كه اين محل تشكيل شده از يك ساختمان مركزى به عنوان محل نيايش و در اطراف آن موءسسات مختلفى قرار دارد كه هدفشان فراهم كردن امكانات آموزشى و بهداشتى و ساير خدمات براى پيشرفت اجتماعى و اقتصادى جامعه است.هر معبد بهائى طرحى مخصوص به خود دارد ولى از نظر معمارى كليه آنها از يك اصول پيروى مى كنند.كليه مشرق الاذكارهاى دنيا ٩ وجه دارن و يك گنبد مركزى،البته داشتن گنبد واجب نيست.امروزه مشرق الاذكارهاى زيادى در دنيا ساخته شده است مانند:عشق آباد تركمنستان،شيكاگو آمريكا،سيدنى استراليا،لانگنهاين آلمان،دهلى نو هندوستان و … .

بهائيان داخل ايران بايد مانند ساير شهروندان ماليات پرداخت كنند و مردها بايد به سربازى بروند اما حق كار و تحصيل و ورود به دانشگاه و ساير فعاليتهاى اجتماعى از آنها گرفته شده است.در كشور ايران تمام نوزادانى كه به دنيا مى آيند به صورت اجبارى در شناسنامه آنها دين اسلام ثبت مى شود و اگر كسى دين خود را تغيير دهد از نظر قانون اسلام( مرتد) محسوب مى شود مرتد به معنى ترك آگاهانه اسلام در گفتار و يا از طريق كردار و عمل مى باشد.در واقع دين اسلان در ايران زورى است،بالاترين جرم ترك دين اسلام و روى آوردن به هر دين ديگرى مخصوصاً دين بهائيت است.حكومت ايران بهائيان را به همكارى و جاسوسى براى اسرائيل متهم كرده است و تأكيد كرده است كه فعاليت بهائيان در ايران امنيت ملى كشور را در معرض خطر قرار مى دهد.خوشبختانه دولت آلمان در سال ٢٠١٣ديانت بهايى را به عنوان يك دين قانونى به رسميت شناخت و همواره يكى از كشورهايى بوده كه هميشه از جامعه بهايى حمايت كرده و  بهائيان بسيارى در نقاط مختلف آلمان با امنيت زندگى مى كنند.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner