نحوه ی مرتب کردن اسناد شما

درآلمان خیلی مدارک و کاغذ وجود دارد مثلا: صورتحساب بانکی، نامه های رسمی و اداری،دفترها و فرم ها و ….تاییدیه ها و غیره خیلی از افراد این مدارک را گم میکنند.شما باید چندین پوشه یا دوسیه تهیه کنید و کاغذها و نامه های مربوط به لندرسمت راباید دریک پوشه یا دوسیه جداگانه بگذارید وروی آنها نوشته کنید که این دوسیه از لندرسمت هست و نامه و کاغذ های جابسنتر رادریک دوسیه جداگانه قرار دهید و روی آن نوشته کنید که این دوسیه ازجابسنترهست وهمچنین رسید های بانکی را باید در دفترچه ای که از بانک گرفته اید به ترتیب ماه و روز مرتب کنید در این صورت وقتی شما یک کاغذ یا نامه ای را که نیاز دارید زودتر و راحت تر در دسترس شما قرار میگیرد.

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner