چگونه یک پزشک خانواده را پیدا می کن

برای یافتن یک دکتر خانواده ، می توانید از دوستان ، آشنایان ، همسایگان یا همکاران سؤال کنید. شاید شما در حال حاضر یک پزشک خانواده را می شناسید و می توانید یک نکته را ارائه دهید. گزینه دیگر سؤال از شرکت بیمه درمانی است. اکثر شرکت های بیمه درمانی دارای لیست هایی با آدرس و شماره تلفن کلیه پزشکان مراقبت های اولیه در شهر هستند. همچنین در اینترنت میتوانید یک پزشک خانواده جستجو کنید. می توانید وب سایت هایی پیدا کنید که به پزشکان امتیاز می دهند – اما نمی توانید خیلی به آنها اعتماد کنید. بهتر است نظر خود را دنبال کنید. مهم است که فرد بتواند به پزشک خانواده اعتماد کند و با او احساس امنیت کند. زیرا این بهترین راه برای کمک به فرد است.

 20 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner