اصطلاح „Tacheles reden“

ما بايد “رك گو” باشيم، اين يك اصطلاح آلمانى مى باشد. ممكن است شما هر روز اين اصطلاح را بشنويد. منظور از اين اصطلاح چيست؟ اصلاح “Tacheles” از زبان يهوديت مى آيد. اين كلمه به معنى هدف يا مقصود مىباشد.”Tacheles” صحبت كردن به معنى صريح و واضح صحبت كردن مى باشد تا اينكه فرد بتواند مستقيم عقايد و منظورش را به ديگران منتقل كند. گاهى اوقات اتفاق مى افتد كه شما مدت طولانى راجع به يك موضوع صحبت مى كنيد بدون اينكه در مورد آن هيچ نتيجه اى بگيريد در اين صورت ميتوانيد بگوييد ما حالا بايد „Tacheles“صحبت كنيم! همچنين ميتواند اتفاق بيافتد كه يك كارفرما بگويد: ما بايد اكنون „Tacheles“ صحبت كنيم، تو هميشه دير ميايى.ممكن نيست به اين صورت ادامه پيدا كند، تو بايد به موقع بيايى. شما ميتوانيد براى به دست آوردن اطلاعت بيشتر در مورد عبارات آلمانى به اين سايت مراجعه كنيد:

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner