مادران خردسال

یک مادر خردسال دختری است که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی فرزند داشته باشد. اگر این مادر بدون والدینش در آلمان است یک خردسال بدون سرپرست یا بی همراه است. پس سرپرستی او را یک شخص برعهده می گیرد و سرپرستی فرزند او را یک شخص دیگر. سرپرست شخصی از اداره بهزیستی جوانان است. مادر و فرزند نمی توانند یک سرپرست داشته باشند. سرپرست نمایده کودک و مادر خردسال در امور حقوقی است. او مسئولیت آنها را در همه زمینه های زندگی برعهده می گیرد. به عنوان مثال: سرپرست مادر با مشورت با او در مورد سؤالات مهم تصمیم می گیرد. اگر والدین مادر خردسال نیز اینجا باشند آنها می توانند سرپرستی فرزند را برعهده بگيرند. جلسات با سرپرست یکبار در ماه انجام می شود. همچنین دفتر خدمات جوانان و خدمات اجتماعی مادر را در سؤالاتی چون: یافتن خانه یا مدرسه و یا تحصیل همراه با فرزند کمک می کنند.

 30 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner