گویی شما از شیشه ساخته شده اید

آزار روحی

گویی شما از شیشه ساخته شده اید

از رولا آل ساجر

رولا آل ساجر دانش آموز 17 ساله است و به صورت داوطلبانه در هیئت تحریریه تونيوز فعالیت میکند. در زندگی مدرسه ای او آزارهای روحی مختلفى را در بین همکلاسی های خود مشاهده می کند و تصمیم گرفته است در مورد این مشکلات بنویسد:

„ممکن است برای شما عجیب به نظر برسد، اما تصور کنید که شما از شیشه و شفاف ساخته شده اید. کاملاً نامرئی هستيد و هیچ کس شما را نمی بیند و هیچ کس شما را نمی شنود مهم نیست که چقدر با صدای بلند فریاد می زنید. با این حال، به محض اینکه کسی شما را درک کند،  سعی می کند شما را به هر روشی بشکند. ناراحت كننده به نظر می رسد، درست است؟ بررسی های علمی نشان می دهد که از هر سه دانش آموز یکى از آنها در این کشور واقعاً هر روز این موضوع را تجربه می کند.سپس شخص از آزار روحی صحبت می کند، که یک پدیده بسیار گسترده در مدارس است. آزار روحی می تواند به طرق مختلف بروز کند، نه تنها از طریق کلمات و نادیده گرفتن عمدی، بلکه از طریق خشونت جسمی یا جنسی. افراد مبتلا اکثراً کودکانی هستند که متفاوت هستند، به خصوص به دلیل متفاوت بودن آنها. آسیب های روحی می تواند تأثیر منفی بزرگی بر روی افراد مبتلا بگذارد، حتی می تواند منجر به خودکشی شود.چگونه با آزار روحی مقابله کنیم و از آن جلوگیری کنیم؟ چهار گروه باید در راه حل شرکت کنند تا این آسیب ها متوقف شوند و حتی در آینده تکرار نشوند.

  1. والدین: ازابتدا به کودک بیاموزید که قوی و منصف باشد. شما نمی توانید یک دقیقه از او غفلت کنید، زیرا در این يك دقیقه اتفاقات زیادی می تواند رخ دهد. فرزند شما به شما نخواهد گفت که حال روحی او در مدرسه خوب نیست. بهتر هم نمی شود اگر سعی کنید در مورد آن با او صحبت کنید زیرا فرزند شما نمی خواهد یک کلمه در مورد آن به شما بگوید. علائم زیر می تواند به شما بگوید که فرزندتان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد: اگر کودک رفتار فوق العاده ای داشته، بیش از حد بخوابد، زیاد صحبت نکند، کم غذا بخورد حتی غذای مورد علاقه اش را نخورد، پس حتما باید کاری انجام دهید. به عنوان مثال ، می توانید با اداره مدرسه یا معلمان تماس بگیرید. فرزند خود را در یک باشگاه هنرهای رزمی ثبت کنید تا با آن در دفاع از خود کمک کند.فرزند شما نه تنها می تواند قربانی آسیب های روحی و زورگويى شود بلکه خود نيز باعث آزار روحی نیز می شود. اگر این موضوع را درک کردید، باید فوراً مراقب فرزند خود باشید.
  2. معلمکلاس: وظیفهشمافقطآموزشریاضیوآلمانینیست. شماهمچنینبایدبرایهرکودکیازکلاستلاشکنیدتااحساسراحتیکندواصولراتوسعهدهد. زیراآنهامسئولیکنسل  هستندکهدرآیندهدنیاراازآنهابهارثخواهندبرد.
  3. قلدرى: ما دقیقا نمی دانیم چرا این کار را می کنید، اما می دانیم که خودتان مشکل دارید. دعوا واقعاً هیچ چيز برای شما به ارمغان نمی آورد. همه مشکلات دارند و این همیشه در دست ما نیست. اما هر کس می تواند برای خود تصمیم بگیرد که چگونه می خواهد آن را مدیریت کند. و همیشه باید به خاطر داشته باشید که زندگی یک چرخه است، هر کاری که انجام دهید سرانجام به شما باز می گردد.
  4. 4. قربانیان آزار روحی: شما سخت ترین کار را دارید، اما می توانید همه این کارها را متوقف کنید یا شروع کنید. به کسی که اعتماد دارید بگویید و اگر این برای شما سخت است، آن را بنویسید. فقط قوی باشید و با وجود درد، با لبخند نشان بده که قوی هستی و او را اذیت کن. به یاد داشته باشید که آنها شما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند زیرا شما چیز خاصی را دارید که آنها ندارند و اگر آنها سعی دارند شما را به چاه بیندازند، به آنها نشان دهید که می توانید پرواز کنید و از شیشه ساخته نشده اید.“

 64 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner