اطلاعات برای مهاجران از پلیس!

تحت صفحه اصلی و جدیدها در صفحه اینترنتی اطلاعاتی برای پناهندگان وجود دارد. این موارد بطور مثال شامل: آگهی های اطلاعاتی است که راجع به وظایف پلیس در آلمان معلومات می دهد و همچنين می توانید بدانید پلیس چه موقع و چگونه می توانید از پلیس کمک بگیرید. بخش دیگر آن راجع به قوانین راهنمایی و رانندگی در ترافیک است.

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner