اطلاعات -پورتال مهاجرت و سلامت

صفحه اصلی مهاجرت و سلامت اطلاعاتی مربوط به سلامتی را به چهل زبان مختلف ارائه می دهد. تحت نام:
www.migration-gesundheit.Bund.de
چهار موضوع اصلی وجود دارد: خدمات درمانی در آلمان همراه با اطلاعات راجع به بیمه درمانی، اورژانس، پزشکان، بیمارستان، اهدای عضو و غیره. احتیاط و اطلاعات راجع به واكسیناسیون، سلامت زنان یا سلامت کلی روحی و جسمی. مراقبت از افراد سالخورده یا افراد همراه با اختلالات فکری و جسمی و موضوعاتی از قبیل اعتیاد و مواد مخدر که مربوط به الکل، مواد مخدر، اینترنت یا اعتیاد به قمار است

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner