چه موقع پناهندگان اجازه دارند کار ک

برای پناهندگان و همچنین کارفرمایان آلمانی همیشه این سوال مطرح می شود که آیا پناهندگان اجازه کار دارند و تا چه مبلغی میتوانند کسب کنند. در موارد فردی اطلاعات را از طریق Landratsamt یا Jobcenter دریافت میکنند. در مجموع کسانی که از طریق Jobcenter پول دریافت میکنند، قاعدتا اجازه کار دارند.همچنین شما باید حقوقتان را از کارتان دریافت کنید. Jobcenter فقط تا زمانی که شما کار نمیکنید هزینه ها را پرداخت میکند.هر کس هر ماه بیشتر از صد یورو دریافت کند بر طبق آن از Jobcenter حقوق کمتری دریافت میکند.

 24 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner