برای سال گذشته را نشان می دهد. -روزنامه نگاری خطرناک است

کارگران رسانه به ویژه در سوریه، مکزیک، افغانستان، پاکستان و سومالی در معرض خطر هستند. این آمار گزارشگران بدون مرز (ROG) برای سال گذشته را نشان می دهد. در پایان سال 2019، 389 متخصص رسانه در زندان در سراسر جهان وجود داشتند، دوازده درصد بیشتر از سال 2018. تعداد بسیار خاص (120) در چین بودند. حداقل 49 خبرنگار کشته شدند. دست کم 57 نفر در پایان سال ربوده شدند. به عنوان مثال، در سوریه، 26 نماینده رسانه در زندان هستند. سازمان روزنامه نگاری موارد بسیار بیشتری را به عهده می گیرد. دلیل: ”بسیاری از آثار در زندانهای سوریه گم شده است.“ اطلاعات بیشتر در www.reporter-ohne-grenzen.de/jahresbilanz

 34 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner