برای آینده آماده شوید

من به عنوان کارآموز یا یک جوان حرفه ای به چه بیمه ای نیاز دارم؟ کارآموزان و متخصصان جوان به طور خودکار پنج بیمه نامه دارند: بهداشت، بازنشستگی، تصادف، پرستاری و بیمه بیکاری. مرکز مشاوره مصرف کننده همچنین ناتوانی شغلی جوانان و بیمه مسئولیت شخصی را توصیه می کند. بیمه ناتوانی شغلی از بیمه شده در برابر از دست دادن دائمی درآمد پس از تصادف یا بیماری محافظت می کند. بیمه مسئولیت خصوصی خسارتهایی را که بیمه شده به دیگران وارد می کند می پردازد. قبل از اینکه کارآموزان و متخصصان جوان ازاین بیمه خارج شوند، باید بررسی کنند که آیا آنها در کنار والدین خود بیمه شده اند.
(fs)

 24 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner