در راه استقلال-تعداد قابل توجهی از شاغلان مستقل با ریشه های

تعداد قابل توجهی از شاغلان مستقل با ریشه های خارجی در بخش خدمات و صنعت ساخت و ساز وجوددارند. از طرف دیگر، تعداد بالای کارآفرینان با ریشه های خارجی در بخش های خرده فروشی و رستوران داری، طبق یک مطالعه اخیر Bertelsmann کاهش یافته است. در یک نظرسنجی، اتاق تجارت و صنعت آلمان بررسی کرده است که چرا مهاجران کمتر مستقل می شوند: مانع اصلی زبان آلمانی است و همچنین دانش کافی تجاری. از طرف دیگر، موانع فرهنگی تنها ١٣ درصد از بنیانگذاران را مختل می کنند.
(mk)

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner