تونيوز اينترنشنال مجرب

 تونيوز اينترنشنال مجرب

همه كسانى كه با تونيوز همكارى مى كنند از آن سود می برند. این نتیجه یک نظر سنجی در یک کارگاه آموزشی که از تاریخ ٦ تا ٨ دسامبر سال ٢٠١٩ در شهر بادلیبن سل بود انجام شد. حدود ٢٠ نفر از اعضای تحریریه آنجا بودند. بهبود در زمینه زبان آلمانی، این امکانات باعث شد تا لیست پناهندگان با ٩ عنوان ذکرشود. همچنین بحث های اجتماعی مانند سرگرمی و بحث های عمیق در گروه نیز وجود داشت. مصطفی الیاسیان با تأکید بر اینکه کار سرمقاله کاری است که زندگی روزمره را شکل می دهد و اگر او فقط در خانه مانده بود اصلاً برایش خوب نبود. او هر روز سه شنبه مشتاقانه منتظر جلسه سرمقاله است. تقدیر دیگران و فرصتی برای سخنرانی، نگرانی های پناهندگان نیز برای تیم تحریریه مهم است. مربیان داوطلب و پناهندگان همچنین این فرصت را دارند که تجارب خود را در اخبار بین المللی تونیوز و شرکت در همکاری های فرهنگی به اشتراک بگذارند. یکی از اعضای تیم تحریریه می گوید: من هرگز به خواندن روزنامه و یا شنیدن خبر نمی پرداختم، اما اکنون به آن توجه می کنم و خودم نیز می نویسم.

 32 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner