روزنامه نگاری همانطور که میخواهیم

روزنامه نگاری همانطور که میخواهیم

در ناگولد سردبیران اخبار بین المللی تونيوز برای یک آخر هفته در تاریخ ٩ و ١٠ نوامبر ٢٠١٩ برای گزارش نویسی آموزش دیدند. ما نگران اعتماد هستیم. اعتماد سیمان جامعه ما و پایه و اساس ادغام است. ما دراخبار بین المللی تونيوز در حال تلاش برای اطمینان از اتصال بتونه هستیم و این مبتنی بر اطلاعات معتبر ازمنابع معتبر است. ما کارهای زیادی می کنیم تا اعتبار خودمان را زياد كنيم. با تحقیق شروع می شود: ما ازمتخصصان، وزارتخانه ها، مقامات و نهاد های مختلف اطلاعاتی را که برای پناهندگان مهم است دریافت میکنیم و  گزارش های پاک روزنامه نگاری را از آن تهیه می کنیم. این اخبار الکترونیکی نامیده می شود. ما اعتبار آنها را جشن می گیریم. هر خبر الکترونیکی دارای مارک اخبار بین المللی تونيوز است. ما آنها را بطور همزمان در کار با فرمت عکس و با متن دیجیتال توزیع می کنیم. هر یک از اخبار الکترونیکی ما قابل اثبات است. این شماره دارای یک شماره اخبار منحصر به فرد است که میتواند در هر زمان با تصویر در صفحه اصلی مرجع ما www.tunews.de مقایسه شود.

Das Format der News-Labore dient dazu, Tätigkeiten bei tünews INTERNATIONAL im Praxisbetrieb einzuüben. An fünf Labortagen 2019 recherchierten Redaktionsmitglieder online für News und verfassten sie. Noch während der Labortage wurden die News redigiert und anschließend veröffentlicht. Auf dem Foto sind die Coaches Fabian Oppermann, Natalie Hekmat und Redaktionsmitglied Roula Al Sagheer bei der Arbeit zu sehen.

Foto: Mostafa Elyasian

 

 32 total views,  4 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner