موارد مهم بطور خلاصه-اخبار الکترونیکی ستون فقرات بخش خدمات

موارد مهم بطور خلاصه

اخبار الکترونیکی ستون فقرات بخش خدمات اخبار بین المللی تونيوز است. تیم تحریریه این موضوع را در یک آزمایشگاه خبری در تاریخ ٩ و ١٠ نوامبر سال ٢٠١٩ در ناگولد یاد گرفتند. برای اخبار الکترونیکی، آنهامستقیماً اطلاعات مربوط به مطبوعات وزارتخانه ها، انجمن ها و مؤسسات فدرال را ارزیابی می کنند. از بین پیامهای بیشمار آنچه را که مورد علاقه پناهندگان است فیلتر می شوند. یا هیأت تحریریه با مباحث شروع میکنند و از کارشناسان در مورد آنها سؤال می کنند. بسیاری از اخبار الکترونیکی در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال نیش کنه. ما اغلب در مورد مقررات قانونی یا مزایای دولت گزارش میدهیم. ما سپس گزارش ها را بصورت جداگانه در لینک : www.tunewsinternational.com

منتشر می کنیم. هفته اى یکبار در برنامه رادیویی در رادیو ووسته وله صحبت می شود و به چهار زبان به شکل روزنامه دیواری چاپ می شود.

 

Im News-Labor von tünews INTERNATIONAL am 9. und 10. November 2019 ging es formal um Interviews. Redaktionsmitglieder interviewten sich im Wechsel darüber, was sie zur Mitarbeit bei tünews INTERNATIONAL motiviert oder was für sie Heimat hier bedeutet. Darüber sprachen unter anderem Hajera Sheikh und Martin Klaus.

Foto: Mostafa Elyasian

 

 30 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner