کودکان حق دارند

همه افراد حقوق خاص خود را دارند و همچنین حقوق کودک برای کودکان نیز وجود دارد که در قوانین مشخص شده است. این موارد شامل حق برابری، سلامتی، آموزش، مراقبت از والدین، حفظ حریم خصوصی و احترام شخصی، ابراز عقیده، اطلاعات و شنوایی، محافظت در هنگام جنگ و پرواز، محافظت در برابر استثمار و خشونت، بازی، اوقات فراغت و استراحت و همچنین مراقبت از معلولین. مجمع کودکان و نوجوانان مونیخ به همراه انجمنKultur Spielraum & مهمترین حقوق کودکان را اعلام کرد. کلیه حقوق ذکر شده را می توانید در صفحه زیر مشاهده کنید:
www.richtig-wichtig.org/content/recht_start.php
(nh)

 62 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner