آموزش جدید پرستاری-از امسال استانداردهای یکسانی در زمینه

از امسال استانداردهای یکسانی در زمینه آموزش مراقبت های پرستاری، کودکان و سالمندان اعمال شده است. آموزش جدید سه سال طول می کشد و پیش نیاز آن داشتن مدرک مدرسه متوسطه است. آموزش فوق جدید، رایگان و خيلى کاربردی است. کارآموزان مبلغى به عنوان دستمزد دريافت مى كنند.
اطلاعات بیشتر در www.pflegeausbildung.net
(ft)

 30 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner