تکه ای از ایران و افغانستان در توبینگن

گیاهان

تکه ای از ایران و افغانستان در توبینگن

از محمد نذیر مومند

یک تیم از اعضای تحریریه بین المللی تونیوز در تابستان از باغ گیاه شناسی دانشگاه توبینگن بازدید کردند و یک مصاحبه با میشائیل ماوسر که باغبان مسئول گیاهان کوهستانی از سراسر جهان بود انجام دادند. این راجع به گیاهان وحشی بود که از کشورهایی مانند: سوریه، ایران، ترکیه و افغانستان به آلمان آورده شده و در این باغ کشت می شوند. وی گفت: ما گیاهانی مانند اینها را از کشورهای دیگر به آلمان می آوریم تا در مورد آنها تحقیق کنیم و آنها را به دانشجویان در آموزش نشان دهیم. همچنین برای آشنایی عموم مردم با تنوع گیاهان. برای اینکه این گیاهان بتوانند در باغ گیاه شناسی تکثیر و تداوم یابند، باید به شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی کاملاً متفاوت در توبینگن عادت کنند. این نوع گیاهان فقط در مناطق کوهستانی و ناهموار و در آب و هوای خشک تر از توبینگن یافت می شوند. بنابراین آنها در گلخانه پوشیده و شیشه ای اما در برابر نور بیش از حد خورشید و بارش محافظت می شوند. از جمله 35 نوع ازاین گیاهان را میشائیل ماوسر همراه با تیم تحقیقاتی باغ توبینگن در سال 2016 به آلمان آوردند. بیشتر آنها از مناطق کوهستانی شمال ایران آمده اند. ماوسر با اشتیاق از این سفر می گوید و با عکاس ما مصطفی الیاسیان که خودش اهل ایران است و قبلاً در این کوه ها بوده تبادل افکار کردند. دو گونه گیاه نادر از افغانستان در سال 1976 توسط یک تیم تحقیقاتی انگلیسی از شهر سرپل در افغانستان به انگلیس آورده شدند و از آنجا برش هایی از آنها با همکاری باغ توبینگن به آلمان آورده شدند. با این حال گیاه شناسان توبینگن علاقه مند هستند که اگر وضع امنیتی افغانستان بهبود یابد گیاهان بیشتری را از آنجا به آلمان بیاورند. در مجموع در باغ کوهستانی گیاه شناسی توبینگن گیاهان بیش از 70 کشور جهان وجود دارد. آنها در اوایل تابستان 2020 دوباره شکوفا می شوند و سپس پناهندگان بسیاری از کشورها نه تنها از آسیای میانه بلکه قادر به کشف گیاهان کوهستانی از میهن خود نیز خواهند بود.

 32 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner