آیا ادویه ملاریا در برابر ویروس کرونا کمک میکند؟

 

داکتران متخصص در توبینگن میخواهند ادویه ای که در گذشته  برای  مبارزه در مقابل ملاریا استعمال می شد،  برای مریضان ویروس کرونا استفاده کنند. بنا بر ادعای متخصصان ممکن است این ادویه از شیوع ویروس کرونا در ارگانیسم بدن بیماران آلوده به ویروس کر جلوگیری کند. دانشمندان در این باره تحقیق علمی انجام دادند که نتیجه آن چهار هفته را در بر خواهد گرفت. همزمان تیم داکتران  گرمسیری با همکاری شرکت (کوراس) در توبینگن در صدد توسعه واکسین علیه ویروس کرونا هستند. تیم کاری تونیوز انترنشنال این موضوع را در گزارشاتی بعدی دنبال کرده به دست نشر خواهد سپرد.

tun031803

 22 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner