جاب سنتر یا مرکز کار فقط از طریق تلفن یا ایمیل قابل دسترس است

در مرکز کار و آژانس کاریابی دیگر قرار های ملاقات حضوری وجود ندارد و دیگر نمی توانید حضوری در آنجا کاری را انجام دهید. همه نگرانی ها و درخواست ها را میتوان به صورت غیر رسمی از طریق پست الکترونیکی و یا بصورت آنلاین از طریق وب سایت ذیل برطرف کرد:

Jobcenter-LK-Tuebingen@jobcenter-ge.de

www.Arbeitsagentur.de/eServices

همچنان میتوانید نامه هایتان را به صندوق نامه ها بیاندازید. این امر برای درخواست نامه های بیکاری،  فسخ قرارداد ها و کمک های اجتماعی نیز صدق می کند. خطوط تلفن جدید نیز موجود است که می توانید بصورت رایگان تماس برقرار کنید. برای آژانس کار شماره: 08004555500 و برای مرکز کار شماره: 0707156520 قابل دسترس می باشد. ممکن است کمی انتظار بکشید. آژانس کار تأکید می کند که هیچ گونه مضراتی به وجود نخواهد آمد زیرا دیگر کسی حضوری وارد آنجا نمیشود. توانایی هر دو مؤسسه برای کار تضمین شده است و پرداخت مزایای نقدی نیز در اولویت قرار دارد.

tun031702

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 32 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner