قانون حمایت از عفونت

عفونت کرونا باعث شده است تا نهادهای رسمی از ابزارهای قانونی که قانون حمایت از عفونت (ای، اف، اس، گ) توسط آلمان به آنها ارایه داده شده است استفاده کنند. این قانون که در سال 2001 به تصویب رسیده است، شامل قوانینی برای محافظت از مردم در برابر بیماری های عفونی است. ابزارهای آنها با هدف پیشگیری از بیماری های قابل انتقال، تشخیص زود هنگام و جلوگیری از شیوع آنهاست. درهرصورت، دولت فدرال می تواند اقداماتی مانند واکسیناسیون، معاینات پیشگیرانه، شرایط اطلاع رسانی یا نگهداری از ثبت سرطان را بر اساس قانون اساسی آغاز کند. بخاطر اینکه بیماری های مسیری اغلب از شخص به شخص دیگر سرایت می کند، قانون به مقامات اجازه می دهد تا اقداماتی را انجام دهند که در حقوق اساسی مردم دخالت کند. به منظور حفاظت ازعموم مردم، این دخالت ها میتواند در خصوص آزادی ارتباطات فردی، آزادی گشت و گذار اشخاص، آزادی تجموعات، پنهان کاری نامه ها و مصونیت از خانه باشد. همچنان فعالیت های کاری روزانه نیز ممکن است ممنوع شود. این یکی از قوانین در جمهوری فدرال است که بیشتر به حقوق شخصی تضمین شده توسط قانون اساسی دخالت می کند.

tun031811

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

المزيد من المعلومات حول كورونا بلغتكم إضغط هنا

 54 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner