کرونا: برنامه های تسهیل شده برای اقامت در توبینگن

اکنون در توبینگن تقریباً تمام درخواست ها را می توان کتباً به اداره مهاجرت شهر ارسال کرد. یعنی دیگر شما نیاز ندارید به صورت حضوری حاضر شوید.  به أساس اطلاعات مرکز پناهندگی در توبینگن، دولدونگی ها در حال حاضر توسط اداره مهاجرت به مدت شش ماه و اجازه اقامت تا دوازده ماه  تمدید می شود،. هنگام درخواست اقامت برای اولین بار، درخواستی باید بصورت کتبی توسط خود شخص انجام شود.  در صورت امکان، اداره مهاجرت نیز در این مورد از مصاحبه شخصی اجتناب میکند. گذرنامه قدیمی پس از مشاوره به اداره مهاجرت ارسال میشود. در آنجا  برچسب خواهد خورد . اجازه اقامت می تواند در نامه غیررسمی یا از طریق ایمیل تمدید گردد. گذرنامه ها و اجازه اقامت قدیمی باید نزد متقاضیان باشد.  درهر مورد که شک و تردید دارید، میتوانید با کارمندان اداره مهاجرت از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر از طریق شماره تلفن  2020-204 به تماس شوید

auslaenderamt@tuebingen.de

tun032303

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.3.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner