اداره مهاجرت توبینگن: آیین نامه جدید بخاطر ویروس کرونا

اکنون تقریباً همه درخواست ها می توانند به اداره مهاجرت شهر ارسال شوند ، بنابراین نیازی به تماس شخصی نیست. برای شفاف سازی سؤالات باز می توانید از 8 صبح تا 4 بعدازظهر از طریق تلفن 2020-204 با کارمندان در تماس باشید پناهجویان می توانند درخواست های مربوط به اجازه اقامت یا دولدونگ را به اداره مهاجرت شهری ارسال کنند یا آنها را، صندوق نامه ی

بیندازند. کارمندان اجازه اقامت تمدید شده را در اسرع وقت ارسال می کنند. دولدونگ ها در حال، حاضر شش ماه تمدید می شود، Bürgeramt

تا دوازده ماه تمدید می شود. تمدید اجازه اقامت باید کتباً درزمان مناسب قبل از انقضا اعمال شود. این امر می تواند در نامه غیر اداری یا از طریق ایمیل به  Aufenthaltsgestattungen

انجام شود. هنگامی که برای اولین بار اجازه اقامت صادر می شود ، باید درخواست کتبی انجام شود. در صورت امکان ،  شوددر این مورد از auslaenderamt@tuebingen.de

                              مصاحبه شخصی نیز اجتناب می

www.tuebingen.de/corona

tun032001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.3.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner