کرونا: ارسال درخواستی ها به اداره مهاجرت از طریق پست

 در توبینگن، تقریباً تمام درخواست ها اکنون می توانند کتباً به اداره مهاجرت شهر ارسال شود.  این همچنان در مورد درخواستی ها برای اشتغال یا کارآموزی دولدونگی اعمال می شود.  این موارد باید از طریق پست به اداره مهاجرت ارسال شود.  اگر اداره مهاجرت درخواستی را تأیید كرده باشد، سند اقامت مربوطه را نیز از طریق پست ارسال می كند.  درخواستی های توزیع مجدد و همچنان درخواستی تغییر یا لغو محل اقامت نیز باید بصورت کتبی انجام شود.  طبق اعلام مرکز پناهندگی در توبینگن، هر فردی که کاری جدیدی را شروع می کند یا کارفرمایش را تغییر می دهد،  باید فرم “شرح شغل” را در وب سایت اداره کاریابی خانه پری کرده و آن را با پیش نویس قرارداد کار از طریق پست ارسال کند

tun032305

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.3.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 32 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner