کرونا: در برابر پیشنهادات تست کرونا احتیاط کنید

در حال حاضر در اینترنت پیشنهاداتی برای تست کرونا وجود دارد. ارزیابی کیفیت این تست برای مصرف کننده معمولی دشوار است. به عنوان مثال ، انجمن ملی پزشکان بیمه خدمات پزشکی قانونی در مورد این تست ها هشدار می دهد. بهتر است که این تست پس از مشورت با پزشک خانواده و در مرکز تست کرونا انجام شود

tun032502

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 25.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner