چه چیزی در مورد قراردادها با یک باشگاه بدنسازی صدق میکند؟

همه سالن های بدنسازی در بحران فعلی کرونا تعطیل هستند. خدمات باشگاهی ارائه نمی شود و باشگاه ها دیگر نمی توانند به طور قانونی درخواست پرداخت کنند. مشتریانی که کل سال را پرداخت کرده اند می توانند بخشی از پول را که در زمان کرونا پرداخت شده است را پس بگیرند. برخی از باشگاه های بدنسازی در دوره کرونا تمدید قرارداد راپیشنهاد می دهند. مشتری مجبور نیست برای مدت تمدید مبلغی را پرداخت کند. باشگاه های بدنسازی اکنون دوره های آنلاین ورزشی را ارائه می دهند. حکم های حقوقی و سایر حقوق ها در بحران کرونا را می توان در وب سایت بنیاد حقوقی یافت:

www.test.de/FAQ-Corona-Job-Recht-Reisen-Vertraege-Diese-Rechte-haben-Verbraucher-5592946-0/1

tun032405

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Hajera Sheikh, 28.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner