کمک هزینه برای شرکت ها

بادن-وورتمبرگ به اشخاص خودکفا و شرکت های انفرادی در صورت آسیب های اقتصادی توسط کرونا کمک می کند. اشخاص خودکفا و شرکت ها که تا 5 نفر کارمند دارند برای مدت سه ماه می توانند تا 9000 یورو کمک هزینه دریافت کنند. این کمک هزینه یکبار پرداخت می شود و نیازی به باز پرداخت آن نیست. در خواست ها و دانلود برنامه تحت عنوان „کمک های اضطراری کرونا“ در صفحه اصلی وزارت امور اقتصادی وجود دارد:www.wm.baden-wuerttemberg.de

مسئولیت بررسی به در خواست ها را اتاق های صنایع و بازرگانی یا اتاق صنایع دستی بر عهده دارند.

tun032504

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.3.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner